Artikel 1 – Identiteit van kidzbyjensen
Kidzbyjensen baby/kinderkleding en accessoires
Huttensmidhoek 56 7546 AZ Enschede
Telefoon: 0634565671
E-mail: info@kidzbyjensen.nl
Kvk:64427412
IBAN: NL53RABO0306869659 t.n.v. kidzbyjensen
BTW nummer: NL091207459B01AN: NL53RABO0306869659 t.n.v.
IBAN: NL53RABO0306869659 t.n.v.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van producten van Kidzbyjensen. Kidzbyjensen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld via de website en op verzoek per e-mail.

Artikel 3 - De overeenkomst
Alle prijsopgaven van Kidzbyjensen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Alle vermelde en gehanteerde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
De overeenkomst komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte opdracht, of in geval van een bestelling via internet (de webshop) na ontvangst van de betaling. Kidzbyjensen probeert de informatie en afbeeldingen met betrekking tot de producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Er dient echter rekening te worden gehouden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde producten.
De prijzen van artikelen die op de site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. De prijzen voor maatwerk en speciale wensen kunnen afwijken. Dit geldt niet wanneer de bestelling reeds geplaatst is, dan zijn wijzigingen in prijs niet meer mogelijk.
Mochten er zich situaties/problemen voordoen die niet expliciet staan beschreven in deze voorwaarden, dan zal Kidzbyjensen deze in alle redelijkheid proberen op te lossen.
Kidzbyjensen behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen om Kidzbyjensen moverende redenen te weigeren.

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten
Wanneer een product bij Kidzbyjensen uit de webshop wordt gekocht dan is er de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
Tijdens deze veertien dagen dient zorgvuldig te worden omgegaan met het product en de verpakking waarbij het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt mag worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product behouden gaat worden. Indien het herroepingsrecht gebruikt wordt, mag het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Kidzbyjensen geretourneerd worden.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Indien gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, komen alleen de kosten van terugzending voor rekening van Kidzbyjensen
Kidzbyjensen zal het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Bij producten die op maat zijn gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing doordat deze persoonlijk van aard zijn.

Artikel 7 - De prijs
Producten op maat:
Alle prijsopgaven van Kidzbyjensen zijn vrijblijvend. Een prijsopgave heeft een geldigheidsduur van een maand. Kidzbyjensen heeft niet het recht binnen een maand na totstandkoming van de overeenkomst de prijzen te wijzigen.
Producten uit de webshop:
De prijzen op de website zijn vastgestelde prijzen. Tussen het bestellen en de aflevering is Kidzbyjensen niet gemachtigd de prijzen aan te passen.
Alle genoemde en vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Producten op maat:
Wanneer een opdracht voor een product op maat wordt geplaatst, zal Kidzbyjensen een voorstel doen qua stoffen, kleuren en applicaties door middel van foto’s. Bij ontevredenheid over het gedane voorstel kan dit, voordat de stof geknipt wordt, kenbaar gemaakt worden. Na het knippen van de stof is wijzigen niet meer mogelijk.
Producten uit de shop:
Wanneer bij ontvangst blijkt dat het product niet conform de specificaties van de website is, mag na contact met Kidzbyjensen het ongebruikte product binnen 14 dagen retour gestuurd worden. Als blijkt dat er inderdaad van een significante afwijking sprake is, wordt het bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt. Hetzelfde geldt voor een product dat defect of slecht gefabriceerd is.
Algemeen:
Bij normaal gebruik, waar het product voor bedoeld is, mag een normale levensduur met normale slijtage verwacht worden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
Kidzbyjensen neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden producten uit de webshop binnen 10 á 14 werkdagen verzonden, tenzij anders vermeld in de webshop of via mail. Echter in drukke tijden en bij bewerkelijke producten is er soms een langere levertijd, dit laat Kidzbyjensen u weten via een mail of wordt kenbaar gemaakt in de webshop.
Bestelling worden verzonden via post NL
Als plaats van levering geldt het adres dat tijdens het emailverkeer kenbaar is gemaakt.
Kidzbyjensen is niet aansprakelijk voor zoekraken of schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Artikel 10 - Betaling
Na het plaatsen van de bestelling ontvang de besteller een bevestiging per e-mail. Is deze niet binnen 24 uur ontvangen, dan moet de besteller contact opnemen door een mail te sturen naar info@kidzbyjensen.nl. Het verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen op rekening van Kidzbyjensen te zijn bijgeschreven waarna producten uit de webshop binnen 10 á 14 werkdagen worden verzonden, tenzij in drukke tijden anders wordt vermeld via mail of webshop. Wanneer het een product op maat betreft zal de levertijd ingaan volgens afspraak via mailcontact.

Kidzbyjensen hanteert de volgende verzend- en verpakkingskosten:
Tarieven Nederland
Brievenbuspost: € 3,95
Pakketpost: voor pakketten € 6,95
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 11 - Klachtenregeling
Mocht er een klacht zijn over de producten van Kidzbyjensen, de kwaliteit of de service, dan proberen we die naar tevredenheid op te lossen. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur ontvangen we een email met een duidelijke omschrijving van de klacht en de contactgegevens van de besteller. Zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen één week, geeft Kidzbyjensen een reactie.
KLACHTENPROCEDURE
Maak een pagina aan via Inhoud/Pagina’s en plak daarop onderstaande tekst.

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar kidzbyjensen@hotmail.com Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
KLACHTENPROCEDURE
Maak een pagina aan via Inhoud/Pagina’s en plak daarop onderstaande tekst.

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar kidzbyjensen@hotmail.com Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
KLACHTENPROCEDURE
Maak een pagina aan via Inhoud/Pagina’s en plak daarop onderstaande tekst.

Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch kan het voorkomen dat er een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.
Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar kidzbyjensen@hotmail.com vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 12 - Aanvullende bepalingen
Privacy
Kidzbyjensen respecteert de privacy van elke klant en behandeld persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.
Publicatie
Van alle op maat gemaakte producten maakt Kidzbyjensen foto’s. Sommige van deze foto`s worden op de website geplaatst. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Het betreffende product wordt dan niet geplaatst.
Mijn privacy verklaring kunt u hier terug vinden: https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/kidzbyjensen/files/nl_nl_1_Privacy%20verklaring%20kbj.pdf?t=1526328099

Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen waartoe aanbiedingen, overeenkomsten en deze algemene voorwaarden aanleiding mochten geven, waaronder begrepen wanneer slechts een der partijen meent, dat er een geschil aanwezig is, alsmede het geval dat een onbetwiste vordering onbetaald blijft, worden gebracht voor de bevoegde rechter in het rechtsgebied, waartoe onze woonplaats behoort, onverminderd dwingend wettelijke regels met betrekking tot de rechtelijke competentie.
2. Indien uit op enig moment geldende wetgeving voortvloeit, dat een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met dwingend recht of in een concreet geval als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, gelden de ter zake relevante wettelijke bepalingen, doch blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2021 kidzbyjensen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel